Uw zekerheid

Uw zekerheid

Eenvoudig: wij maken, op basis van de belangrijkste criteria, uit de vele Vlaamse producties een selectie van de meest geschikte Tax Shelter-projecten waar u als investeerder of als adviseur op een goede afloop kan rekenen. 

Elk project voldoet aan 4 voorwaarden:

  • Zowel de producent als de productie heeft de noodzakelijke attesten en erkenningen van de federale en Vlaamse overheid verworven.
  • Er is een betrouwbare tax shelter-verzekering aanwezig.
  • Het betreft een majoritair Belgische productie, zowel qua uitgaven als financiering. Geen nodeloos complexe coproductie, maar steeds projecten met een significante positieve impact op het lokale economisch weefsel.
  • U tekent een raamovereenkomst met de uiteindelijke effectieve Vlaamse producent als één van de contracterende partijen. Geen onnodig complexe constructies.

Aangezien we zelf geen producent zijn en niet afhankelijk zijn van andere productiehuizen kunnen wij de controle laten uitvoeren in alle objectiviteit.